Adviezen

Page

Naast het organiseren van activiteiten houdt de Jongerenraad Scherpenzeel zich bezig met het uitbrengen van adviezen. We zijn een officieel adviesorgaan van het college van burgemeester en wethouders. Dit betekent dat we gevraagd en ongevraagd advies kunnen uitbrengen omtrent zaken die de Scherpenzeelse jeugd aangaan.

Advies gemeenteraadsverkiezing 2018

– Advies over activiteiten voor jongeren in de Breehoek

– Advies over huisvesting Scouting

– Advies inspectieronde

– Advies Glasvezel

– Advies opnames raadsvergaderingen

– Advies nachtbus

– Advies n.a.v. enquête over het zwembad in Scherpenzel

Onderzoek naar jongeren in verkiezingsprogramma’s lokale partijen

– Reactie op beleidsnota ‘Sport en Bewegen’

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *